+420 778 277 277 info@estela.cz

MUDr. Tomáš Kubek, Ph.D.

Specialista na botox a dermální výplně.
Plastická chirurgie je především umění komunikace s pacientem.

MUDr. Tomáš Kubek Ph.D. je atestovaný plastický chirurg s licencí České lékařské komory s praxí v oboru plastická chirurgie. Kvalifikaci získal na prestižní Klinice plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně. Kontinuálně se vzdělává ve svém oboru, pravidelně se účastní odborných konferencí, sympozií a seminářů v České republice i v zahraničí. Již za studií na lékařské fakultě pracoval jako asistent na Antomickém ústavu, kde získal perfektní znalosti anatomie, které jsou nezbytným předpokladem pro správné vykonávání jakéhokoliv chirurgického oboru.

Vzdělání a kvalifikace

  • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Komenského nám. 2 Všeobecné lékařství, 1999-2005
  • Společný chirurgický základ – absolvován, závěrečný test 4.4.2008
  • Atestace v oboru plastická chirurgie – 2012

Členství v odborných společnostech

  • Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP
  • International Confederation for Plastic Reconstructive & Aesthetic Surgery (IPRAS)
  • European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (ESPRAS)
  • Společnost popáleninové medicíny
  • Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP

Publikace

Morphological evidence of collateral sprouting of intact afferent and motor axons of the rat ulnar nerve demonstrated by one type of tracer molecule.Kubek T, Kýr M, Haninec P, Sámal F, Dubový P. Ann Anat. 2004 Jun;186(3):231-4. Endoneurial extracellular matrix influences regeneration and maturation of motor nerve axons-a model of acellular nerve graft. Kubek T, Ghalib N, Dubový P. Neurosci Lett. 2011 Jun 1;496(2):75-9. Impact factor: 2,105 The effect of smoking on post-operative finger range of motion in patients with tendon grafts. Justan I, Ovesná P, Kubek T, Hýža P, Stupka I, Dvořák Z. In Vivo. 2011 Jul-Aug;25(4):697-702. Impact factor: 1,264 Arterialization of the Venous Network as a Solution to Obstructed Arterial System During Replantation. Kubek T., Stupka I., Veselý J. Acta Chir Plast. 2011;53(1-4):29-32. Chirurgická prevence karcinomu prsu u pacientek s dědičným rizikem (Surgical Prevention of Breast Carcinoma in Patients with Hereditary Risk) Dražan L., Veselý J., Hýža P., Kubek T., Foretová L., Coufal O. Klinická onkologie, 2012, Supplementum: 78-83. Vliv šlachového transferu extensor carpi radialis longus – extensor pollicis longus na funkci ruky (Treatment of a Ruptured Extensor Policis Longus Tendon by Extensor Carpi Radialis Longus Transfer) I. Justan, Z. Dvořák, T. Kubek, P. Hýža, I. Stupka, J. Veselý Acta Chirurgiae Orthopaedicae Et Traumatologiae Čechosl., 79, 2012, p. 367 – 369

Přednášky a postery:

The proximal first dorsal metacarpal artery free flap for reconstruction of complex digital defects. Hyza P, Kubek T, Vesely J, Drazan L, Choudry U. J Hand Surg Eur Vol. 2013 May;38(4):399-404. Epub 2012 Nov 14. Impact factor: dosud nezveřejněn 12th European Burns Association Congress Budapešť, 12.-15.9.2007 Case report: Burns induced by Giant Hogweed Kubek, T.; Jelinkova, Z.; Suchanek, I.; Brychta, P. Morphology 2011 September 4-7, 2011 Anatomický ústav 1. LF UK, Praha Poster: Endoneurial extracellular matrix influences regeneration and maturation of motor nerve axons-a model of acellular nerve graft Kubek T., Ghalib N., Dubový P. XI. Sjezd České Společnosti Chirurgie Ruky s mezinárodní účastí 21.-22. říjen 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn Přednáška: Arterializace venózního řečiště palce při replantaci Kubek T., Stupka I., Veselý J. Abstract book pp. 25 a 26

Napište MUDr. Tomáši Kubkovi, Ph.D. 

Zanechte prosím vzkaz.